Profiller

İstanbul10, sekiz Türk insan hakları aktivisti ve iki uluslararası eğitmendir. Buradan özgeçmişlerini okuyabilirsiniz.

Ali Gharavi

İran-İsveçli yazar, bilişim teknolojisi danışmanı

1967 doğumlu. Elektrik mühendisliği ve robot teknolojisi alanında ileri düzey eğitim aldı. ABD’de işkence mağdurlarına doğrudan destek sağlayan ve bu alanda uluslararası kampanyalar yürüten İşkence Mağdurları Merkezinde (CTV- Minneapolis) çalıştı. Merkezin Bilişim Teknolojisi departmanının yöneticiliğini yürüttüğü dönemde, “İnsan Hakları için Yeni Taktikler” projesine katkıda bulundu. Taktiksel Teknoloji Kolektifi (Tactical Technology Collective) bünyesinde, insan hakları savunucularının dijital strateji ve güvenlik konusundaki araç ve kaynaklara erişimini kolaylaştırmayı hedefleyen “Mahremiyet ve İfade” başlıklı programı yönetti. Son üç yıldır insan hakları alanında çalışan çeşitli STK’lara bilişim teknolojisi konusunda eğitmen ve danışman olarak destek veriyor. İnsan hakları savunucularına kaynak oluşturan pek çok yayında Ali Ravi mahlasıyla kaleme aldığı yazıları bulunuyor.

Günal Kurşun

İnsan Hakları Gündemi Derneği Yönetim Kurulu üyesi. Akademisyen. Hukukçu.

İhraç edilmeden önce Başkent Üniversitesi’inde Hukuk Fakültesi öğretim görevlisiydi. Akademik olarak Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) üzerine Türkiye’de ilk çalışan isimlerden. Türkiye’nin UCM’ye katılması ve nefret suçları üzerine sivil toplum faaliyetleri yürüttü. Uluslararası Af Örgütü Türkiye aktivisti ve İnsan Hakları Gündemi Derneği üyesi.

İdil Eser

Uluslararası Af Örgütü Türkiye Direktörü

1963 doğumlu. Serbest çevirmen olarak uzun süre çalıştı. TEMA Vakfı, Tarih Vakfı, Helsinki Yurttaşlar Derneği, Sınır Tanımayan Doktorlar gibi kuruluşlarda insan haklarının değişik veçheleri üzerinde raporlar yazma, projeler yürütme, strateji ve program geliştirme imkanı buldu. Sivil Toplum-Kamu İşbirliği (SKIP) projesinde ağ oluşturma uzmanı olarak çalıştı. Bilgi Üniversitesi'nin yürütülen STK Yüksek Lisans Programı'nın pilot projesi kapsamında sivil toplum kuruluşları çalışanlarına proje bütçesi hazırlama dersleri verdi. Helsinki Yurttaşlar Derneği'nde (hYd) tekrar çalışmaya başladığında, proje ve stratejik gelişim bölümünde çalışmanın yanısıra, Sınır tanımayan doktorlar (MSF) nezdinde Helsinki Yurttaşlık Derneği (hYd) temsilciliği görevini de üstlendi. 2 Mayıs 2016 tarihinden beri Uluslararası Af Örgütü'nün Türkiye Direktörü olarak görev yapıyor.

İlknur Üstün

Kadın Koalisyonu üyesi

Ankara Üniversitesi Felsefe Bölümü'nü bitirdi. Aynı üniversitenin kadın çalışmaları yüksek lisans bölümüne özel öğrenci olarak devam etti. Çeşitli kadın örgütlenmeleri içinde aktif yer alıyor. KA.DER Ankara Başkanlığını yaptı; Kadın Koalisyonu Koordinatörlüğünü yürüttü. Toplumsal cinsiyet ve yerel siyaset üzerine çalıştı.Halen yerel eşitlik izleme çalışmalarında yer alıyor ve yerel yönetimlerin çalışmalarının cinsiyet eşitliği açısından izlenebilmesi için özgün bir model geliştirmek için uğraşıyor.Yasaların kadın-erkek eşitliği açısından değişiklikleri sürecinde etkin  rol oynadı. Kitapları: "Sıcak Aile Ortamı": Demokratikleşme Sürecinde Kadın ve Erkekler; Bir de Buradan Bak: Cinsiyet Eşitsizliği Bir "Kadın Sorunu" Değil Toplumun Sorunudur"; "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği: Hesaba Katabiliyor muyuz?"  "Boşuna mı Okuduk?"; Trabzon'u Anlamak.

Nalan Erkem

Yurttaşlar Derneği üyesi

2002 -2004 dönemi İzmir Barosu yönetim kurulu üyesi olarak AB’nin desteklediği "İşkencenin Önlenmesinde Hukukçuların Rolü" projesini yürüttü. Rusihak'ın (Ruh Sağlığında İnsan Hakları) psikiyatri hastanelerinin ve bakım merkezlerinin insan hakları bakımından izlenmesi projelerini yürüttü. Baro’nun yürüttüğü çocuk cezaevlerindeki şiddetin önlenmesi çalışmaları, İnsan Hakları Derneği’nin (İHD) İşkenceye Sessiz Kalma projesi, İnsan Hakları Ortak Platformu’nun (İHOP) yürüttüğü kadına karşı şiddetin izlenmesi, yargının izlenmesi, ayrımcılığın izlenmesi projelerinde uzman olarak görev yaptı, bu çalışmalar kapsamında izleme rehberleri hazırlayarak yayımladı.

Nejat Taştan

Eşit Haklar İzleme Derneği Genel Koordinatörü

1986’dan bu yana insan hakları savunuculuğu yapıyor. İnsan Hakları Derneği yönetim kurullarında yer alan Nejat Taştan, 2002-2004’te İHD’de genel saymanlık, 2004- 2006 yıllarında genel sekreter yardımcılığı yaptı. Türkiye İnsan Hakları Vakfı Kurucular Kurulu üyesi. İnsan hakları ve ayrımcılık alanlarında çalışan pek çok sivil toplum örgütünün yönetim ve danışma kurullarında yer aldı. Irk, etnik köken, din ve inanç ayrımcılığı, engelli hakları, barışçıl toplantı ve örgütlenme özgürlüğü ve adil yargılanma hakkı başta olmak üzere birçok hak ve özgürlük alanında uzmanlığı bulunuyor. Bağımsız Seçim İzleme Platformu kapsamında 2011’den itibaren Türkiye’de yapılan her seçimin izleme çalışmalarında aktif rol oynadı. Kurucu üyesi olduğu Eşit Haklar İçin İzleme Derneği’nde 2010 yılından beri genel koordinatörlük görevini sürdürüyor.

Özlem Dalkıran

Yurttaşlık Derneği üyesi

Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi kurucu üyesi ve Yurttaşlık Derneği (eski adıyla Helsinki Yurttaşlar Derneği) kurucu üyesi. Çok sayıda insan hakları kuruluşunda uzun yıllar savunuculuk ve kampanya çalışmaları yürüttü. Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi’nde iki dönem başkanlık yaptı ve basın şefi olarak görev aldı. Helsinki Yurttaşlar Derneği Mülteci Destek Programı koordinatörlüğü yaptı. Bianet Bağımsız İletişim Ağı’nda Koordinatör olarak çalıştı. Hrant Dink Vakfı Ödül Komitesinde uzun yıllar yer aldı, vakfa dışarıdan desteğini sürdürüyor. Serbest çevirmen olarak çalışıyor, çaysız yaşayamıyor.

Peter Steudtner

Alman eğitimci, fotoğrafçı ve belgesel yapımcısı

1971 doğumlu. Berlin’de siyaset bilimi eğitimi aldı. Mozambik’te çocuk askerlerin yerel topluluklarla yeniden kaynaştırılmasına yönelik çalışmalar yaptı. Kalkınma politikalarına odaklanan Berlin merkezli INKOTA Ağı’nın Mozambik sorumlusu olarak çalıştı. 2011’den beri, Şiddete Dayalı Olmayan Eylem Konusunda Eğitim ve Ağ Oluşturma Merkezi “Kurve Wustrow”da (Almanya) uluslararası eğitimler veriyor. Ali Gharavi, Craig Higson-Smith ve Daniel Ó Cluanaigh’le birlikte, insan hakları savunuculuğu alanında dijital teknolojinin kullanımı üzerine bir kılavuz kaleme aldı. 2015’te HIVOS bünyesinde, insan hakları örgütlerine bilgi güvenliği konusunda destek sağlamak üzere Angola, Kenya ve Mozambik’te çalışmalar yürüttü. Mozambik Yeryüzü Dostları (Justicia Ambiental) örgütüyle birlikte, Mozambik’teki toprak gaspı ve insan hakları ihlalleri üzerine bir dizi belgesel hazırladı. 2016’da INKOTA Ağı adına, Mozambikli çiftçi sendikası ORAM’la ortak çalışarak tarımda iyi uygulamaların geliştirilmesini konu alan bir belgesel çekti.

Şeyhmus Özbekli

Hak İnisiyatifi temsilcisi

İnsan Hakları ve Mazlumlar için Dayanışma Derneği’ne (MAZLUMDER) Mart 2017’de kayyum atanması ve ardından 24 şubesinden 16’sının kapatılmasının ardından kurulan Hak İnisiyatifi’nin üyesi. 1992 Diyarbakır doğumlu. Dicle Hukuk Fakültesinden henüz mezun oldu ve Diyarbakır Barosunda avukatlık stajına devam ediyor. İnsan Hakları alanında yaklaşık dört yıldır çalışıyor. Hak İnisiyatifi’nde aktif olarak insan hakları savunuculuğuna devam ediyor. Aynı zamanda Diyarbakır Barosunun İnsan Hakları Biriminde çalışıyor. Özbekli, toplantıya Hak İnisiyatifi adına katkı sunmak ve eğitimin sonuçlarını Hak Inisiyatifi üyeleri ile paylaşmak üzere katılmıştı.

Veli Acu

İnsan Hakları Gündemi Derneği Yönetim Kurulu’nda sayman

1988 yılında Siirt’te doğru. Gazi Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi lisans bölümünü bitirdi. Halen Gaziantep Üniversitesi’nde İngiliz Dil ve Edebiyatı bölümünde öğrenimine devam ediyor. 2009 yılından beri İnsan Hakları Gündemi Derneği yürütme kurulu üyesi. 2010 yılından beri Uluslararası Af Örgütü üyesi olan Acu, insan hakları, milliyetçilik, siyaset teorisi, toplumsal hareketler, liberal düşünce, demokrasi teorileri ve sivil toplum ile akademik olarak ilgileniyor. 2010’dan beri çeşitli sivil toplum kuruluşlarında profesyonel olarak çalışıyor. Mayıs 2016’dan beri BM Dünya Gıda Programı’nda Program Ortağı olarak çalışmakta.